TV 160cm – Kệ Ti Vi , CD + Không Kính Z Shape

3.970.000

♦ Chất Liệu : 

  • Phần Chính Khung , Mặt , Trực Diện ≈ 95% Gỗ Sồi
  • Phần Phụ , Phân tầng ≈ 5% Vernerr Gỗ Sồi

♦ Màu Sắc : 

  • Màu Vàng Gỗ Tự Nhiên – Solid Oak Natural