TV 150cm – Kệ Ti Vi , CD + 2 Cánh Gỗ Rustic Oak

3.370.000

♦ Chất Liệu : 

  • Phần Chính Khung , Mặt , Trực Diện ≈ 85% Gỗ Sồi
  • Phần Phụ , Hậu Tủ ,Vách ≈ 15% Gỗ Thông + Vernerr
  • Hậu Tủ – Sau Lưng : Gỗ Thông Ghép Âm Dương
  • Cánh Cửa : Cánh Pano Gỗ

♦ Màu Sắc : 

  • Màu Vàng Gỗ Tự Nhiên – Solid Oak Natural